Дитячий сайт для батьків Твоя дитина
Вагітність Дитина Розвиток Дозвілля Довідка

ДОВІДКА
Законодавство про дітей
Патріотичне виховання дітей
Соціальний захист
Медицина
Харчування
Право
Правила дорожнього руху дітям
Вибір імені дитині
Вибір взуття для дитини
Вибір дитячої коляски
Відомі дитячі художники та ілюстратори


ПРАВО / Права та обов'язки батьків

Закон про сім'ю / Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
Глава 10. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ
Стаття 47. Підстава для виникнення прав і обов'язків батьків і дітей
Стаття 48. Встановлення походження дитини
Стаття 49. Встановлення батьківства в судовому порядку
Стаття 50. Встановлення судом факту визнання батьківства
Стаття 51. Запис батьків дитини в книзі записів народжень
Стаття 52. Оспорювання батьківства (материнства)
Стаття 53. Права та обов'язки дітей, що народилися від осіб, які не перебувають у шлюбі між собою
Глава 11. ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ
Стаття 54. Право дитини жити і виховуватися в сім'ї
Стаття 55. Право дитини на спілкування з батьками та іншими родичами
Стаття 56. Право дитини на захист
Стаття 57. Право дитини виражати свою думку
Стаття 58. Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище
Стаття 59. Зміна імені та прізвища дитини
Стаття 60. Майнові права дитини
Глава 12. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ
Стаття 61. Рівність прав та обов'язків батьків
Стаття 62. Права неповнолітніх батьків
Стаття 63. Права та обов'язки батьків по вихованню та освіті дітей
Стаття 64. Права та обов'язки батьків по захисту прав та інтересів дітей
Стаття 65. Здійснення батьківських прав
Стаття 66. Здійснення батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини
Стаття 67. Право на спілкування з дитиною дідуся, бабусі, братів, сестер та інших родичів
Стаття 68. Захист батьківських прав
Стаття 69. Позбавлення батьківських прав
Стаття 70. Порядок позбавлення батьківських прав
Стаття 71. Наслідки позбавлення батьківських прав
Стаття 72. Відновлення в батьківських правах
Стаття 73. Обмеження батьківських прав
Стаття 74. Наслідки обмеження батьківських прав
Стаття 75. Контакти дитини з батьками, батьківські права яких обмежені судом
Стаття 76. Скасування обмеження батьківських прав
Стаття 77. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю дитини чи її здоров'ю
Стаття 78. Участь органу опіки та піклування при розгляді судом спорів, пов'язаних з вихованням дітей
Стаття 79. Виконання рішень суду у справах, пов'язаних з вихованням дітейСтаття 47. Підстава для виникнення прав і обов'язків батьків і дітей

Права та обов'язки батьків і дітей ґрунтуються на походженні дітей, засвідченому в установленому законом порядку.

Стаття 48. Встановлення походження дитини

1. Походження дитини від матері (материнство) встановлюється на підставі документів, що підтверджують народження дитини матір'ю в медичному закладі, а у разі народження дитини поза медичного закладу на підставі медичних документів, показань свідків або на підставі інших доказів. (в ред. Федерального закону від 15.11.1997 N 140-ФЗ)

2. Якщо дитина народилася від осіб, які перебувають у шлюбі між собою, а також протягом трьохсот днів з моменту розірвання шлюбу, визнання його недійсним або з моменту смерті чоловіка матері дитини, батьком дитини визнається чоловік (колишній чоловік) матері, якщо не доведено інше (стаття 52 цього Кодексу). Батьківство чоловіка матері дитини засвідчується записом про їхній шлюб.

3. Виключений. - Федеральний закон від 15.11.1997 N 140-ФЗ.

4. Батьківство особи, яка не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, встановлюється шляхом подачі до органу запису актів цивільного стану спільної заяви батьком і матір'ю дитини; у разі смерті матері, визнання її недієздатною, неможливості встановлення місця знаходження матері або в разі позбавлення її батьківських прав - за заявою батька дитини за згодою органу опіки та піклування, а за відсутності такої згоди - за рішенням суду. При наявності обставин, що дають підстави вважати, що подання спільної заяви про встановлення батьківства може виявитися після народження дитини неможливою або утрудненою, батьки майбутньої дитини, які не перебувають між собою в шлюбі, має право подати таку заяву до органу запису актів громадянського стану під час вагітності матері. Запис про батьків дитини провадиться після народження дитини.

5. Встановлення батьківства щодо особи, яка досягла віку вісімнадцяти років (повноліття), допускається тільки з його згоди, а якщо вона визнана недієздатною, - за згодою її опікуна або органу опіки та піклування.

Стаття 49. Встановлення батьківства в судовому порядку

У разі народження дитини у батьків, які не перебувають у шлюбі між собою, і при відсутності спільної заяви батьків або заяви батька дитини (пункт 4 статті 48 цього Кодексу) походження дитини від конкретної особи (батьківство встановлюється в судовому порядку за заявою одного з батьків, опікуна (піклувальника) дитини або за заявою особи, на утриманні якої знаходиться дитина, а також за заявою самої дитини після досягнення нею повноліття. При цьому суд бере до уваги будь-які докази, з достовірністю підтверджують походження дитини від конкретної особи.

Стаття 50. Встановлення судом факту визнання батьківства

У разі смерті особи, яка визнавала себе батьком дитини, але не перебувало у шлюбі з матір'ю дитини, факт визнання ним батьківства може бути встановлений в судовому порядку за правилами, встановленими цивільним процесуальним законодавством.

Стаття 51. Запис батьків дитини в книзі записів народжень

1. Батько і мати, які перебувають у шлюбі між собою, записуються батьками дитини в книзі записів народжень за заявою будь-якого з них.

2. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, запис про матір дитини провадиться за заявою матері, а запис про батька дитини - за спільною заявою батька і матері дитини, або за заявою батька дитини (пункт 4 статті 48 цього Кодексу), або батько записується згідно з рішенням суду.

3. У разі народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, при відсутності спільної заяви батьків або за відсутності рішення суду про встановлення батьківства прізвище батька дитини в книзі записів народжень записується за прізвищем матері, ім'я і по батькові батька дитини - за її вказівкою.

4. Особи, які перебувають у шлюбі і дали свою згоду в письмовій формі на застосування методу штучного запліднення або на імплантацію ембріона, у разі народження у них дитини в результаті застосування цих методів записуються його батьками в книзі записів народжень. Особи, які перебувають у шлюбі між собою і дали свою згоду в письмовій формі на імплантацію ембріона іншій жінці з метою його виношування, можуть бути записані батьками дитини тільки за згодою жінки, яка народила дитину (сурогатної матері).

Стаття 52. Оспорювання батьківства (материнства)

1. Запис батьків у книзі записів народжень, вироблена у відповідності з пунктами 1 і 2 статті 51 цього Кодексу, може бути оскаржено тільки в судовому порядку на вимогу особи, записаного як батька або матері дитини або особи, яка фактично є батьком чи матір'ю дитини, а також самої дитини після досягнення нею повноліття, опікуна (піклувальника) дитини, опікуна батька, визнаного судом недієздатним.

2. Вимога особи, записаної батьком дитини на підставі пункту 2 статті 51 цього Кодексу, про оспорювання батьківства не може бути задоволено, якщо в момент запису цій особі було відомо, що вона фактично не є батьком дитини.

3. Чоловік, що дав у порядку, встановленому законом, згода у письмовій формі на застосування методу штучного запліднення або на імплантацію ембріона, не вправі при оспорюванні батьківства посилатися на ці обставини. Подружжя, що дали згоду на імплантацію ембріона іншій жінці, а також сурогатна мати (частина друга пункту 4 статті 51 цього Кодексу) не вправі при оспорювання материнства і батьківства після вчинення запис батьків у книзі записів народжень посилатися на ці обставини.

Стаття 53. Права та обов'язки дітей, що народилися від осіб, які не перебувають у шлюбі між собою

При встановленні батьківства у порядку, передбаченому статтями 48 - 50 цього Кодексу, діти мають такі ж права і обов'язки щодо батьків та їх родичів, які мають діти, народжені від осіб, які перебувають у шлюбі між собою.

Глава 11. ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Стаття 54. Право дитини жити і виховуватися в сім'ї

1. Дитиною визнається особа, яка не досягла віку вісімнадцяти років (повноліття).

2. Кожна дитина має право жити і виховуватись у сім'ї, наскільки це можливо, право знати своїх батьків, право на їх піклування, право на спільне з ними проживання, за винятком випадків, коли це суперечить його інтересам. Дитина має права на виховання своїми батьками, забезпечення його інтересів, всебічний розвиток, повагу до його людської гідності. За відсутності батьків, при позбавленні їх батьківських прав та в інших випадках втрати батьківського піклування право дитини на виховання в сім'ї забезпечується органом опіки та піклування у порядку, встановленому главою 18 цього Кодексу.

Стаття 55. Право дитини на спілкування з батьками та іншими родичами

1. Дитина має право на спілкування з обома батьками, дідусем, бабусею, братами, сестрами та іншими родичами. Розірвання шлюбу батьків, визнання його недійсним або роздільне проживання батьків не впливають на права дитини. У разі роздільного проживання батьків дитина має право на спілкування з кожним з них. Дитина має право на спілкування зі своїми батьками також у разі їх проживання в різних державах.

2. Дитина, що знаходиться в екстремальній ситуації (затримання, арешт, взяття під варту, перебування у лікувальному закладі та інше), має право на спілкування зі своїми батьками та іншими родичами в порядку, встановленому законом.

Стаття 56. Право дитини на захист

1. Дитина має право на захист своїх прав і законних інтересів. Захист прав і законних інтересів дитини здійснюється батьками (особами, які їх замінюють), а у випадках, передбачених цим Кодексом, органом опіки та піклування, прокурором і судом. Неповнолітній, визнаний відповідно до закону повністю дієздатним до досягнення повноліття, має право самостійно здійснювати свої права та обов'язки, у тому числі право на захист.

2. Дитина має право на захист від зловживань з боку батьків (осіб, які їх замінюють). При порушенні прав і законних інтересів дитини, в тому числі при невиконанні або при неналежному виконанні батьками (одним з них) обов'язків з виховання, освіти дитини або при зловживанні батьківськими правами, дитина має право самостійно звертатися за їх захистом до органу опіки та піклування, а після досягнення віку чотирнадцяти років до суду.

3. Посадові особи організацій та інші громадяни, яким стане відомо про загрозу життю або здоров'ю дитини, про порушення його прав і законних інтересів, зобов'язані повідомити про це орган опіки та піклування за місцем фактичного знаходження дитини. При отриманні таких відомостей орган опіки та піклування зобов'язаний вжити необхідних заходів щодо захисту прав і законних інтересів дитини.

Стаття 57. Право дитини виражати свою думку

Дитина має право висловлювати свою думку при вирішенні в сім'ї будь-якого питання, що зачіпає його інтереси, а також бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду. Облік думки дитини, яка досягла віку десяти років, обов'язковий, за винятком випадків, коли це суперечить його інтересам. У випадках, передбачених цим Кодексом (статті 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органи опіки та піклування або суд можуть ухвалити рішення тільки за згодою дитини, яка досягла віку десяти років.

Стаття 58. Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище

1. Дитина має право на ім'я, по батькові та прізвище.

2. Ім'я дитині дається за згодою батьків, по батькові присвоюється за іменем батька, якщо інше не передбачено законами суб'єктів Російської Федерації або не грунтується на національному звичаї.

3. Прізвище дитини визначається прізвищем батьків. При різних прізвищах батьків дитині присвоюється прізвище батька або прізвище матері за згодою батьків, якщо інше не передбачено законами суб'єктів Російської Федерації.

4. За відсутності угоди між батьками щодо імені та (або) прізвища дитини виникли розбіжності вирішуються органом опіки та піклування.

5. Якщо батьківство не встановлене, ім'я дитині дається за вказівкою матері, по батькові присвоюється за іменем особи, записаної як батька дитини (пункт 3 статті 51 цього Кодексу), прізвище - за прізвищем матері.

Стаття 59. Зміна імені та прізвища дитини

1. За спільною прохання батьків до досягнення дитиною віку чотирнадцяти років орган опіки та піклування, виходячи з інтересів дитини, вправі дозволити змінити ім'я дитині, а також змінити присвоєну йому прізвище на прізвище іншого батька. (в ред. Федерального закону від 15.11.1997 N 140-ФЗ)

2. Якщо батьки проживають роздільно і батько, з яким проживає дитина, бажає присвоїти їй своє прізвище, орган опіки та піклування вирішує це питання в залежності від інтересів дитини та з урахуванням думки іншого батька. Врахування думки батьків не обов'язковий при неможливості встановлення його місця знаходження, позбавлення його батьківських прав, визнання недієздатним, а також у випадках ухилення батьків без поважних причин від виховання та утримання дитини.

3. Якщо дитина народжена від осіб, які не перебувають у шлюбі між собою, та батьківство в законному порядку не встановлено, орган опіки та піклування, виходячи з інтересів дитини, вправі дозволити змінити його прізвище на прізвище матері, яку вона носить у момент звернення з таким проханням.

4. Зміна імені та (або) прізвища дитини, яка досягла віку десяти років, може бути зроблено тільки з його згоди.

Стаття 60. Майнові права дитини

1. Дитина має право на одержання утримання від своїх батьків та інших членів сім'ї у порядку і в розмірах, які встановлені розділом V цього Кодексу.

2. Суми, що належать дитині як аліментів, пенсій, допомог, надходять у розпорядження батьків (осіб, які їх замінюють) і витрачаються ними на утримання, виховання й освіту дитини. Суд на вимогу батька, зобов'язаного сплачувати аліменти на неповнолітніх дітей, вправі винести рішення про перерахування не більше п'ятдесяти відсотків сум аліментів, що підлягають виплаті, на рахунки, відкриті на ім'я неповнолітніх дітей у банках.

3. Дитина має право власності на доходи, отримані ним, майно, одержане ним у дар або в порядку спадкування, а також на будь-яке інше майно, придбане на кошти дитини. Право дитини на розпорядження належним йому на праві власності майном визначається статтями 26 і 28 Цивільного кодексу Російської Федерації. При здійсненні батьками правочинів з управління майном дитини на них поширюються правила, встановлені цивільним законодавством щодо розпорядження майном підопічного (стаття 37 Цивільного кодексу Російської Федерації).

4. Дитина не має права власності на майно батьків, батьки не мають права власності на майно дитини. Діти і батьки, які проживають разом, можуть володіти і користуватися майном один одного за взаємною згодою.

5. У разі виникнення права спільної власності батьків та дітей, їх права на володіння, користування і розпорядження спільним майном визначаються цивільним законодавством.

Глава 12. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ

Стаття 61. Рівність прав та обов'язків батьків

1. Батьки мають рівні права і несуть рівні обов'язки щодо своїх дітей (батьківські права).

2. Батьківські права, передбачені цією главою, припиняються після досягнення дітьми віку вісімнадцяти років (повноліття), а також при вступі неповнолітніх дітей в шлюб і в інших встановлених законом випадках набуття дітьми повної дієздатності до досягнення ними повноліття.

Стаття 62. Права неповнолітніх батьків

1. Неповнолітні батьки мають права на спільне проживання з дитиною та участь у його вихованні.

2. Неповнолітні батьки, які не перебувають у шлюбі, у разі народження у них дитини і при встановленні їх материнства і (або) батьківства вправі самостійно здійснювати батьківські права по досягненні ними віку шістнадцяти років. До досягнення неповнолітніми батьками віку шістнадцяти років дитині може бути призначений опікун, який буде здійснювати його виховання спільно з неповнолітніми батьками дитини. Розбіжності, що виникають між опікуном дитини і неповнолітніми батьками, вирішуються органом опіки та піклування.

3. Неповнолітні батьки мають права визнавати і оскаржувати своє батьківство на загальних підставах, а також мають право вимагати по досягненні ними віку чотирнадцяти років встановлення батьківства щодо своїх дітей в судовому порядку.

Стаття 63. Права та обов'язки батьків по вихованню та освіті дітей

1. Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей. Батьки несуть відповідальність за виховання і розвиток своїх дітей. Вони зобов'язані піклуватися про здоров'я, фізичному, психічному, духовному і моральному розвитку своїх дітей. Батьки мають переважне право на виховання своїх дітей перед всіма іншими особами.

2. Батьки зобов'язані забезпечити отримання дітьми основного загальної освіти. Батьки з урахуванням думки дітей мають право вибору освітнього закладу і форми навчання дітей до отримання дітьми основного загальної освіти.

Стаття 64. Права та обов'язки батьків по захисту прав та інтересів дітей

1. Захист прав та інтересів дітей покладається на їх батьків. Батьки є законними представниками своїх дітей і виступають на захист їх прав та інтересів у відносинах з будь-якими фізичними і юридичними особами, в тому числі в судах, без спеціальних повноважень.

2. Батьки не має права представляти інтереси своїх дітей, якщо органом опіки та піклування встановлено, що між інтересами батьків і дітей є суперечності. У разі розбіжностей між батьками і дітьми орган опіки і піклування зобов'язаний призначити представника для захисту прав та інтересів дітей.

Стаття 65. Здійснення батьківських прав

1. Батьківські права не можуть здійснюватися в протиріччі з інтересами дітей. Забезпечення інтересів дітей має бути предметом основної турботи їх батьків. При здійсненні батьківських прав батьки не має права завдавати шкоди фізичному та психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання дітей повинні виключати зневажливе, жорстоке, грубе, принижує людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей. Батьки, які здійснюють батьківські права на шкоду правам та інтересам дітей, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

2. Всі питання, що стосуються виховання та освіти дітей, вирішуються батьками за їх взаємною згодою виходячи з інтересів дітей і з урахуванням думки дітей. Батьки (один з них) за наявності розбіжностей між ними має право звернутися за вирішенням цих розбіжностей орган опіки та піклування або до суду.

3. Місце проживання дітей при роздільному проживанні батьків встановлюється угодою батьків. При відсутності угоди спір між батьками вирішується судом виходячи з інтересів дітей і з урахуванням думки дітей. При цьому суд враховує прихильність дитини до кожного з батьків, братів і сестер, вік дитини, моральні й інші особисті якості батьків, відносини, що існують між кожним з батьків і дитиною, можливість створення дитині умов для виховання та розвитку (рід діяльності, режим роботи батьків, матеріальне та сімейне становище батьків та інше).

Стаття 66. Здійснення батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини

1. Батько, який проживає окремо від дитини, має право на спілкування з дитиною, участь у її вихованні і вирішенні питань отримання дитиною освіти. Батько, з яким проживає дитина, не повинен перешкоджати спілкуванню дитини з іншим батьком, якщо таке спілкування не завдає шкоди фізичному та психічному здоров'ю дитини, її моральному розвитку.

2. Батьки мають право укласти у письмовій формі угоду про порядок здійснення батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини. Якщо батьки не можуть дійти згоди, спір вирішується судом за участю органу опіки та піклування на вимогу батьків (одного з них).

3. При невиконанні рішення суду до винного з батьків застосовуються заходи, передбачені цивільним процесуальним законодавством. При злісному невиконанні рішення суду суд на вимогу батька, проживаючого окремо від дитини, може винести рішення про передачу йому дитини, виходячи з інтересів дитини та з урахуванням думки дитини.

4. Батько, який проживає окремо від дитини, має право на отримання інформації про свою дитину з виховних установ, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ. У наданні інформації може бути відмовлено тільки у разі наявності загрози для життя і здоров'я дитини з боку батьків. Відмова у наданні інформації може бути оскаржений у судовому порядку.

Стаття 67. Право на спілкування з дитиною дідуся, бабусі, братів, сестер та інших родичів

1. Дідусь, бабуся, брати, сестри та інші родичі мають право на спілкування з дитиною.

2. В разі відмови батьків (одного з них) від надання близьким родичам дитини можливості спілкуватися з ним орган опіки та піклування може зобов'язати батьків (одного з них) не перешкоджати цьому спілкуванню.

3. Якщо батьки (один з них) не підкоряються рішенню органу опіки і піклування, близькі родичі дитини або орган опіки та піклування має право звернутися до суду з позовом про усунення перешкод до спілкування з дитиною. Суд вирішує спір виходячи з інтересів дитини та з урахуванням думки дитини. У разі невиконання рішення суду до винного з батьків застосовуються заходи, передбачені цивільним процесуальним законодавством.

Стаття 68. Захист батьківських прав

1. Батьки вправі вимагати повернення дитини від будь-якої особи, що утримує його у себе не на підставі закону або на підставі судового рішення. У разі виникнення спору батьки вправі звернутися до суду за захистом своїх прав. При розгляді цих вимог суд має право з урахуванням думки дитини відмовити в задоволенні позову батьків, якщо прийде до висновку, що передача дитини батькам не відповідає інтересам дитини.

2. Якщо судом встановлено, що ні батьки, ні особа, у якої знаходиться дитина, не в змозі забезпечити його належне виховання та розвиток, суд передає дитину на піклування органу опіки та піклування.

Стаття 69. Позбавлення батьківських прав

Батьки (один з них) можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони: - ухиляються від виконання обов'язків батьків, у тому числі при злісному ухиленні від сплати аліментів; відмовляються без поважних причин взяти свою дитину з пологового будинку (відділення) або з іншого лікувального закладу, виховного закладу, установи соціального захисту населення або з інших аналогічних установ; - зловживають своїми батьківськими правами; - жорстоко поводяться з дітьми, в тому числі здійснюють фізичне чи психічне насильство над ними, зазіхають на їх статеву недоторканність; є хворими хронічним алкоголізмом або наркоманією; - вчинили умисний злочин проти життя чи здоров'я своїх дітей або проти життя або здоров'я чоловіка.

Стаття 70. Порядок позбавлення батьківських прав

1. Позбавлення батьківських прав провадиться в судовому порядку. Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за заявою одного з батьків (осіб, які їх замінюють), прокурора, а також за заявами органів або установ, на які покладено обов'язки з охорони прав неповнолітніх дітей (органами опіки та піклування, комісій у справах неповнолітніх, закладів для дітей - сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, та інших).

2. Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за участю прокурора і органу опіки та піклування.

3. При розгляді справи про позбавлення батьківських прав суд вирішує питання про стягнення аліментів на дитину з батьків (одного з них), позбавлених батьківських прав.

4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків (одного з них) ознаки кримінально караного діяння, він зобов'язаний повідомити про це прокурора.

5. Суд зобов'язаний протягом трьох днів з дня набрання законної сили рішення суду про позбавлення батьківських прав направити витяг з цього рішення суду до органу запису актів громадянського стану за місцем державної реєстрації народження дитини.

Стаття 71. Наслідки позбавлення батьківських прав

1. Батьки, позбавлені батьківських прав, втрачають всі права, засновані на факті споріднення з дитиною, у відношенні якого вони були позбавлені батьківських прав, у тому числі право на одержання від нього утримання (стаття 87 цього Кодексу), а також право на пільги і державні допомоги, встановлені для громадян, які мають дітей.

2. Позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати свою дитину.

3. Питання про подальше спільне проживання дитини та батьків (одного з них), позбавлених батьківських прав, вирішується судом у порядку, встановленому житловим законодавством.

4. Дитина, щодо якої батьки (один з них) позбавлені батьківських прав, зберігає право власності на житлове приміщення або право користування житловим приміщенням, а також зберігає майнові права, засновані на факті спорідненості з батьками та іншими родичами, в тому числі право на отримання спадщини.

5. При неможливості передати дитину іншому батькові або в разі позбавлення батьківських прав обох батьків дитина передається на опікування органу опіки та піклування.

6. Усиновлення дитини у випадку позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав допускається не раніше спливу шести місяців з дня винесення рішення суду про позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав.

Стаття 72. Відновлення в батьківських правах

1. Батьки (один з них) можуть бути відновлені в батьківських правах у випадках, якщо вони змінили поведінку, спосіб життя і (або) ставлення до виховання дитини.

2. Відновлення в батьківських правах провадиться в судовому порядку за заявою батьків, позбавленого батьківських прав. Справи про поновлення в батьківських правах розглядаються з участю органу опіки та піклування, а також прокурора.

3. Одночасно з заявою батьків (одного з них) про поновлення в батьківських правах може бути розглянуто вимогу про повернення дитини батькам (одному з них).

4. Суд має право з урахуванням думки дитини відмовити в задоволенні позову батьків (одного з них) про відновлення в батьківських правах, якщо відновлення в батьківських правах суперечить інтересам дитини. Відновлення в батьківських прав щодо дитини, яка досягла віку десяти років, можливо тільки з його згоди. Не допускається поновлення у батьківських правах, якщо дитина усиновлена і усиновлення не скасоване (стаття 140 цього Кодексу).

Стаття 73. Обмеження батьківських прав

1. Суд може з урахуванням інтересів дитини прийняти рішення про відібрання дитини в батьків (одного з них) без позбавлення їх батьківських прав (обмеження батьківських прав).

2. Обмеження батьківських прав допускається, якщо залишення дитини з батьками (одним з них) небезпечно для дитини по обставинах, від батьків (одного з них) не залежать (психічний розлад або інше хронічне захворювання, збіг важких обставин і інші). Обмеження батьківських прав допускається також у випадках, якщо залишення дитини з батьками (одним з них) внаслідок їхньої поведінки є небезпечним для дитини, але не встановлені достатні підстави для позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав. Якщо батьки (один з них) не змінять своєї поведінки, орган опіки та піклування після закінчення шести місяців після винесення судом рішення про обмеження батьківських прав зобов'язаний пред'явити позов про позбавлення батьківських прав. В інтересах дитини орган опіки та піклування має право пред'явити позов про позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав до закінчення цього терміну.

3. Позов про обмеження батьківських прав може бути пред'явлений близькими родичами дитини, органами й установами, на які законом покладено обов'язки з охорони прав неповнолітніх дітей (пункт 1 статті 70 цього Кодексу), дошкільними освітніми установами, загальноосвітніми установами й іншими установами, а також прокурором.

4. Справи про обмеження батьківських прав розглядаються за участю прокурора і органу опіки та піклування.

5. При розгляді справи про обмеження батьківських прав суд вирішує питання про стягнення аліментів на дитину з батьків (одного з них).

6. Суд зобов'язаний протягом трьох днів з дня набрання законної сили рішення суду про обмеження батьківських прав направити витяг з цього рішення суду до органу запису актів громадянського стану за місцем державної реєстрації народження дитини. (п. 6 введений Федеральним законом від 15.11.1997 N 140-ФЗ)

Стаття 74. Наслідки обмеження батьківських прав

1. Батьки, батьківські права яких обмежені судом, втрачають право на особисте виховання дитини, а також право на пільги і державні допомоги, встановлені для громадян, які мають дітей.

2. Обмеження батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку по утриманню дитини.

3. Дитина, щодо якої батьки (один з них) обмежені в батьківських правах, зберігає право власності на житлове приміщення або право користування житловим приміщенням, а також зберігає майнові права, засновані на факті спорідненості з батьками та іншими родичами, в тому числі право на отримання спадщини.

4. У разі обмеження батьківських прав обох батьків дитина передається на опікування органу опіки та піклування.

Стаття 75. Контакти дитини з батьками, батьківські права яких обмежені судом

Батькам, батьківські права яких обмежені судом, можуть бути дозволені контакти з дитиною, якщо це не впливає на дитину шкідливого впливу. Контакти батьків з дитиною допускаються за згодою органу опіки та піклування або за згодою опікуна (піклувальника), прийомних батьків дитини або адміністрації установи, в якому перебуває дитина.

Стаття 76. Скасування обмеження батьківських прав

1. Якщо підстави, в силу яких батьки (один з них) були обмежені в батьківських правах, відпали, суд за позовом батьків (одного з них) може винести рішення про повернення дитини батькам (одному з них) і про скасування обмежень, передбачених статтею 74 цього Кодексу.

2. Суд з урахуванням думки дитини має право відмовити в задоволенні позову, якщо повернення дитини батькам (одному з них) суперечить його інтересам.

Стаття 77. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю дитини чи її здоров'ю

1. При безпосередній загрозі життю дитини чи її здоров'ю орган опіки та піклування має право негайно відібрати дитини у батьків (одного з них) або в інших осіб, під опікою яких він знаходиться. Негайне відібрання дитини проводиться органом опіки і піклування на підставі відповідного акта органу місцевого самоврядування.

2. При відібрання дитини орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора, забезпечити тимчасове влаштування дитини і протягом семи днів після винесення органом місцевого самоврядування акта про відібрання дитини звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків батьківських прав або про обмеження їх батьківських прав.

Стаття 78. Участь органу опіки та піклування при розгляді судом спорів, пов'язаних з вихованням дітей

1. При розгляді судом спорів, пов'язаних з вихованням дітей, незалежно від того, ким пред'явлений позов в захист дитини, до участі у справі має бути притягнутий орган опіки та піклування.

2. Орган опіки та піклування зобов'язаний провести обстеження умов життя дитини та особи (осіб), що претендує на його виховання, та надати суду акт обстеження і засноване на ньому висновок по суті спору.

Стаття 79. Виконання рішень суду у справах, пов'язаних з вихованням дітей

1. Виконання рішень суду у справах, пов'язаних з вихованням дітей, проводиться судовим виконавцем в порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством. Якщо батько (чи інша особа, на утриманні якої перебуває дитина) перешкоджає виконанню судового рішення, до нього застосовуються заходи, передбачені цивільним процесуальним законодавством.

2. Примусове виконання рішень, пов'язаних з отобранием дитини і передачею її іншій особі (особам), повинно проводитися з обов'язковою участю органу опіки та піклування участю особи (осіб), якій передається дитина, а в необхідних випадках з участю представника органів внутрішніх справ. При неможливості виконання рішення суду про передачу дитини без шкоди його інтересам дитина може бути за рішенням суду тимчасово поміщений у виховний заклад, лікувальний заклад, установа соціального захисту населення або інше аналогічне установа.

ВИГОТОВЛЕННЯ
ЗАПРОШЕНЬ
КУЛІНАРНА
КНИГА
ГОДУЮЧОЇ МАМИ
КАЛЕНДАР
ВАГІТНОСТІ
ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАМ
РОЗМАЛЬОВКИ
ДЛЯ
СКАЧУВАННЯ
ДОВІДНИК
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ДІТЕЙ
Дитячий сайт для батьків: статті, розмальовки, дозвілля, розвиток дитини